Bydgoszcz: żeliwne ślady przeszłości

Skomentuj wpis
Bydgoszcz (niem. Bromberg). Śladów po dawnych nazwach miast najlepiej szukać pod nogami. Oto jeden takich przykładów w postaci starego, bardzo dobrze zachowanego, włazu kanałowego z napisem Bromberg. Czasami jest takich włazów cała masa, jak chociażby w Nowej Soli, a czasami są one unikatami jak ten z Bydgoszczy.

Jeden z przykładów starych włazów z Łodzi znajdziecie tutaj.

Bydgoszcz. Bromberg. Przedwojenny właz kanałowy.

0 komentarze: